Tietosuoja

Me noudatamme tällä verkkosivulla ja toimimme palveluissamme henkilötietolain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Saat tietoa yrityksemme tietosuojasta alla olevasta rekisteri-ja tietosuojaselosteesta. Pyydämme sinua lukemaan huolella rekisteri-ja tietosuojaselosteen.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on MM psykologi ja terapiapalveluiden henkilötietolain (10§ ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018. Viimeksi muokattu 20.5.2018.

Rekisterinpitäjä

MM psykologi ja terapia palvelut  

c/o Markus Majanen

Kuunkehrä 2A, 4krs, 02210 Espoo

Y tunnus 2464305-1

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Markus Majanen, info@mmterapia.com, 045 8551929

Rekisterin nimi

MM psykologi ja terapia palveluiden potilasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12§ mukaan potilasasiakirjoihin on merkittävä hoidon järjestämisen suunnittelun toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

Toiminnan lakimääräinen raportointi ja selvityksen viranomaisille. Potilaan yhteystietoja saatetaan tarvita laskutukseen ja tarpeen mukaan perintään. Potilastietoja käsitellään lain ja viranomaisten edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietosisältö

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12§ mukaan potilasasiakirjoihin on merkittävä hoidon järjestämisen suunnittelun toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

 

Perustiedot: potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, potilaan lähiomainen/alaikäisen potilaan huoltajat sekä muut vastaavat tunnistetiedot. Mahdolliset lähetetiedot ja hoidon kannalta välttämättömät tiedot aikaisemmista potilastiedoista. Tarvittaessa tiedot vakuutusyhtiöstä, korvauspäätöksistä tai kelan päätöksistä.  

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Kaikki potilaan hoitoon liittyvät tiedot ja potilasasiakirjat ovat potilaslain (785/1992) nojalla pidettävä salassa. MM psykologi ja terapia palveluiden henkilöstö ei saa ilman potilaan kirjallisesti antamaa lupaa tai asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13§ mukaista syytä antaa sivulliselle potilasasiakirjojen tietoja. Tietoja luovutetaan sivullisille ilman potilaan suostumusta vain pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilaan antamat tiedot. Hoidon yhteydessä syntyneet tiedot. Muilta terveydenhuollon yksiköiltä saadut tiedot. Vakuutusyhtiöiltä tai Kelalta mahdollisesti saadut tiedot.

 

Tietojen luovutaminen EU n tai ETA alueen ulkopuolelle

Potilastietoja voidaan luovuttaa EU n tai ETA alueen ulkopuolelle asiakkaan suostumuksella tai tilanteissa joissa potilaan elitärkeä hoito sitä edellyttää.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Potilasasiakirjat säilytetään viranomaismääräyksiä ja lakeja noudattaen. Potilasasiakirjat laatii, arkistoi ja hallinnoi rekisteristä vastaava eli Markus Majanen. Potilasasiakirjoja ei säilytetä sähköisessä muodossa. Potilasasiakirjat säilytetään paloturvallisessa lukollisessa asiakirjakaapissa. Paloturvalliseen lukolliseen kaappiin on pääsy vain rekisteristä vastaavalla eli Markus Majasella.

Potilasasiakirjojen säilytysajoissa noudatetaan viranomaismääräyksiä ja lakeja. Potilasasiakirjojen säilytysajan päättyessä ne tuhotaan paperisilppurissa.

Potilastietojen tarkastusoikeus

Potilaalla on henkilötietolain (523/99) 26-28§ mukainen tarkastusoikeus. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena MM terapia ja psykologi palveluiden käyntiosoitteessa.

Tarkastusoikeus voidaan henkilötietolain mukaisesti evätä vain jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle ja hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Henkilötietolaki 27§.

 

Evästeet MM psykologi ja terapia palveluiden verkkosivuilla

Käytämme sivuillamme  (www.mmterapia.com) ns. Cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätietojen laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittoja tietoja evästeiden avulla, useinmiten selainohjelmat mahdollsitavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

 

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden ansianmukaiselle toimimiselle.

 

info@mmterapia.com

Terapiahuone mielentila, Kuunkehrä 2 A, 4krs, 02210 Espoo

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now