Psykoterapia

Tarjoamme psykoterapiaa aikuisille, nuorille ja lapsille

Tarjoamme kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Kognitiivisen käyttäytymisterapian tehokkuus on todettu lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (cognitive behavioral therapy, CBT) on saavuttanut tunnustusta maailmassa erityisen tehokkaana ja tieteellisesti tutkittuna terapiamuotona. Tällä hetkellä on olemassa kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitomenetelmiä lähes kaikkiin ongelmiin. Alueita, joilla kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitomenetelmät ovat osoittautuneet erityisen tehokkaiksi ovat esim. ahdistuneisuus-, pelko- ja masennusongelmat, syömis- ja unihäiriöt, seksuaaliset ja muut parisuhdeongelmat, huono itseluottamus ja erityyppiset stressiongelmat.

Aikuisten psykoterapia

Tarjoamme Kelan yksilö kuntoutus psykoterapiaa 16-67 vuotiaille. Psykoterapiaa voi saada myös ilman lähetettä. Käytämme hoidossa tieteelliseen näyttöön perustuvia hoidollisia menetelmiä. Hoito ei tarkoita vastaanotolla toistuvasti omasta kurjuudesta kertomista vaan keskitymme määrätietoisesti erilaisten menetelmien avulla olosi kohentamiseen.

Terapian kulku

Aluksi selvitetään asiakkaan tilanne ja asetetaan tavoitteet. Asiakkaan kanssa sovitaan millä harjoituksilla ja menetelmillä hänen elämänsä saadaan takaisin raiteille. Hoidon edistymistä seurataan yhdessä luotettavilla mittareilla. Terapian kesto suunnitellaan tarpeen mukaan, joko lyhyenä (10-20 tapaamista) tai pitkänä (1-3 vuotta). Psykoterapiaan pääsee lähetteellä tai ilman lähetettä.

Hoitoon kuuluu erilaisten harjoitusten ja kotitehtävien tekeminen käyntien välillä. Tutkimus on osoittanut harjoitusten ja kotitehtävien tehostavan sekä nopeuttavan hoitoa merkittävästi. Harjoitukset ja kotitehtävät voivat sisältää esimerkiksi tunnetaitojen harjoittelua arjessa, tietoisuustaitojen harjoittelua (mindfullness), rentoutusharjoituksien tekemistä, omien arvojen mukaan elämisen harjoittelua tai altistuksen tekemistä. Kotona tehtävät harjoitukset on suunniteltu ja räätälöity asiakkaille sopiviksi ja hänen vointinsa edistämiseksi. 

Lasten ja nuorten psykoterapia

Meillä on paljon kokemusta lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Työskentelyssä pyritään ottamaan vanhemmat hoitoon mukaan lapsen/nuoren tueksi.

Hoito alkaa tutustumisella ja tilanteen selvittämisellä. Alun tavoite on luoda luottamuksellinen ja turvallinen suhde lapseen sekä vanhempiin. Alun jälkeen sovitaan, millä harjoituksilla ja menetelmillä saadaan lapsen vointi kohenemaan. Seuraamme yhdessä säännöllisesti hoidon edistymistä luotettavilla mittareilla. Psykoterapiaan pääsee ilman lähetettä.

Psykoterapiaa netissä videovälitteisenä

Psykoterapia voidaan järjestää videovälitteisenä verkkossa. Verkkoterapiaa varten asiakkaalla tulee olla tietokone, jossa toimii internet yhteys, videokamera, kuullokkeet ja mikrofoni. Verkkoterapiaan tarvitaan hiljainen ja rauhallinen tila tapaamisia varten. On myös tärkeää muistaa huolehtia siitä, ettei sivulliset kuule terapia keskusteluja. Videovälitteinen psykoterapia käydään vahvasti suojatun ja turvallisen videoyhteyden välityksellä, joka täyttää Valviran ja tietosuojavaltuutetun vaatimukset. Huom. kelan kuntoutus psykoterapiaa ei muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta voida toteuttaa etänä verkossa. Näistä poikkeuksista voit lukea Kelan internet sivuilta. Kela pääsääntöisesti edellyttää, että psykoterapia tapaamiset toteutetaan kasvokkain vastaanotolla. 

Otamme vastaan asiakkaita, joiden vakuutus korvaa psykoterapia käyntejä

Autamme asiakkaita, joiden vakuutus korvaa psykoterapia käyntejä. Terveysvakuutus tai matkavakuutus voivat esimerkiksi korvata psykoterapiaa. 

Tyypillisiä hoidossa käytettyjä kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä

Hoidossa käytämme mm. seuraavia menetelmiä 

 • Erilaiset altistushoidot (in vivo altistus, mielikuva altistus, altistushierarkia, systemaattinen epäherkistäminen)

 • Käyttäytymisanalyysi

 • Skeema terapia

 • Trauman hoitometelmiä (trauma focused cbt, IRRT)

 • Itsemyötätunnon menetelmät

 • Rentoutus/Hengitys tekniikat

 • Kognitiiviset menetelmät (ajatuksen uudelleen muotoilu)

 • Hyväksymis ja omistautumisterapia (HOT)

 • Arvo työskentely

 • Ongelmanratkaisu menetelmä

 • Motivoiva haastattelu

 • Positiivinen psykologia

 

info@mmterapia.com
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now