Pariterapia

Tarjoamme tunnekeskeistä pariterapiaa (EFT), joka on tutkimuksissa osoittautunut tehokkaaksi pariterapia menetelmäksi.

Me autamme avaamaan parisuhteen solmuja kuten riitelyä, etääntymistä kumppanista ja parisuhde kriisejä. Parisuhteessa kriisin voi aiheuttaa esimerkiksi uskottomuus, ero tai lapsettomuus. Parisuhde kriisin käsittelyyn pariterapia on oiva apu. Pariterapian tavoitteena voi olla parisuhteen jatkaminen tai suhteen jatkamisen pohdinta. Pariterapiassa terapeutti auttaa asiakkaita löytämään omat ratkaisunsa.

Tunnekeskeinen pariterapia (EFT)

Tunnekeskeinen pariterapia keskittyy lujittamaan parin keskinäistä tunnesuhdetta ja lisäämään luottamusta. Paria autetaan tunnistamaan ja pysäyttämään kielteisen vuorovaikutuksen kehiä. Terapiassa painotetaan tunteiden merkitystä muutoksen aikaansaamisessa. Paria autetaan saamaan korjaavia tunnekokemuksia toistensa kanssa. Tunnekeskeinen pariterapia on paljon tutkittu ja vaikuttavuudeltaan tehokas hoitomuoto.

Terapian eteneminen

Terapia alkaa arviointivaiheella. Terapeutti ja asiakkaat yhdessä määrittävät terapialle tavoitteet. Kun tilannetta on kartoitettu ja terapian tavoitteet määritelty, terapeutin kanssa keskustellaan siitä, millä keinoin hoidossa voidaan edetä tavoitetta kohti.  Pariterapia on pääasiassa puhumista ja kuuntelemista, mutta myös erilaisten harjoitusten ja kotitehtävien tekemistä.

info@mmterapia.com

Terapiahuone mielentila, Kuunkehrä 2 A, 4krs, 02210 Espoo

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now